Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen we Cyngor Ysgol Plascrug

Gwybodaeth am Y Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen gwe Cyngor Ysgol Plascrug

Gwybodaeth am y Cyngor Ysgol

Mae disgyblion yr ysgol yn cael eu cynrychioli gan Gyngor yr Ysgol. Ar ddechrau mis Medi, yn flynyddol, etholir cyngor newydd.

Mae’r Cyngor Ysgol yn cynnwys cynrychiolwyr o’r dosbarthiadau Derbyn i Flwyddyn 6. Mae un bachgen ac un ferch yn cael eu hethol o bob dosbarth h.y. mae pedwar disgybl yn cynrychioli pob blwyddyn. Mae’r dosbarthiadau yn cynnig enwau a chynhelir pleidlais gyfrinachol i bleidleisio ar gyfer dewis cynrychiolwyr y dosbarth. Yna bydd y cynghorwyr etholedig yn dewis eu cadeirydd a’u his-gadeirydd, ysgrifennydd a thrysorydd. Cânt gyllideb fach o’r ysgol a reolir ganddynt hwy. Cynhelir cyfarfodydd yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn lle mae materion amrywiol yn cael eu trafod a phenderfyniadau yn cael eu gwneud.

Bob tymor mae’r Cyngor Ysgol yn cyflwyno adroddiad i’r Corff Llywodraethol ac yn achlysurol gwahoddir y cynghorwyr i fynychu cyfarfodydd y Corff Llywodraethol I drafod materion yn fwy manwl.

Mae swyddogion y Cyngor Ysgol yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Pennaeth i drafod materion sydd wedi codi mewn cyfarfodydd, i gyflwyno ceisiadau, syniadau a chynnig atebion i broblemau sy’n codi yn yr ysgol. 

Mae gan Gyngor yr Ysgol rôl bwysig iawn i’w chwarae yn lles cyffredinol yr ysgol a’r disgyblion.