Cyngor Eco

Yma ym Mhlascrug, dilynwn y fenter Ysgolion Eco, sy'n annog disgyblion i ymwneud â materionamgylcheddol a datblygu cynaliadwy.

Mae'r Pwyllgor Eco yn cynnwys disgyblion o Flwyddyn 1 i Flwyddyn 6. Cawsant eu hethol gan eucyfoedion ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ac maent yn cwrdd yn rheolaidd yn ystod amser cinio igynllunio, trafod a threfnu digwyddiadau. Ar hyn o bryd, mae'r aelodau yn brysur yn gweithio gyda'rCyngor Ysgol, y Corff Llywodraethol a'r Uwch Dîm Rheoli i helpu i drefnu a datblygu ein maes chwaraenewydd. Bydd hon yn dasg hir a heriol gan fod yr estyniad newydd wedi'i gwblhau.

Dewch i gwrdd â'r Pwyllgor Eco!

Recent Challenges

The Eco Council have recently re-vamped their eco code to an Eco Rap!  Hope you like it!

 

Always switch off classroom lights

Then our future will be bright.

Clean up, clean up - clean the school

Then our future will be cool.

Always re-cycle your waste

We then will win the race.

Put your paper in the bin

That will mean the Earth will win.

Clean up, clean up, clean the school

Then our future will be cool.

Give your clothes to Bags 2 School

Then Plascrug will always rule.

Litter, litter everywhere,

Tidy up and show you care.

Hope you like our Eco song

Come on sing and clap along.

Clean up, clean up - clean the school

Then our future will be cool.

Winter Gardening Session

Thanks to all the children and for after school club for coming to help us tidy up the school garden before the Winter and for our conservation volunteers.

Autumn Gardening Session

Thanks to everyone who braved the weather to help the Eco Council tidy up the garden ready for the winter. Trees were planted and we even managed to start building our bug hotel!