Clwb Brecwast

Fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru, darparwn frecwast iach AM DDIM a goruchwyliaeth yn neuadd yr ysgol o 8:05 ar bob diwrnod ysgol.
 

Dywedir ers blynyddoedd bellach mai brecwast yw pryd pwysicaf y dydd ac mae tystiolaeth yn profi fod brecwast iach yn gysylltiedig รข gwell iechyd, y gallu i ganolbwyntio'n well a gwell ymddygiad mewn ysgolion.

Gofynnwch yn y Dderbynfa am fanylion ar sut i gofrestru eich plentyn ar gyfer y Clwb Brecwast.